Ufullstendig forbrenning av organisk materiale


Når permafrost forsvinner, og organisk materiale som har vært permanent nedfrosset tiner og brytes ned er forbrenningen ufullstendig.
Hvorfor det? Det er jo oksygen på nordpolen og sydpolen?
Replies

Jo, men det er vann i myra. Vann kan som kjent være en ekstremt begrensende faktor, når det gjelder lufttilgang. Det velse oksygennivået i vannet, blir fort oppbrukt av å forbrenne litt torv. Etter det så er det ikke mere oksygen igjen i vannet. Da får du anaerob forbrenning eller ingen forbrenning i det hele tatt. Den anaerobe forbrenningen har da gitt metan CH4.