Hvilket insekt er dette?


Hvilket insekt er dette?
ca. 2-3mm langt.
Fotografert i Store Fauskevåg 11.mai 2019 i hage biotop.
Replies

Dette er ei tege. Eg meiner denne tilhøyrer familien nebbteger og synes den liknar på artar i slekta Scolopostethus.
Hjertelig takk for info, Ser på artskart at det er kun registrert Scolopostethus thomsoni i troms og finnmark.
Store-Fauskevåg er i sør-troms.
Ser på https://bugguide.net/node/view/504738
For meg så ser dette ut som en Scolopostethus thomsoni hvis det ikke finnes flere andre forvekslingsarter?