Botulisme i honing


Håper jeg skriver under riktig kategori - om ikke må dere bare kjefte på meg.

Jeg har et spørsmål vedrørende konservering i honning, dersom man for eksempel skulle konservert sopp.

Si at du hadde tørket sopp eller andre vekster som en ønsket å konservere i honning og dersom det bare var tørket i romtemperatur. Altså uten å ha gjennomført prosesser for å trekke ut all fuktighet.

Vil det da være mulig at det kunne utviklet seg botulisme i honning? Dersom soppen ikke hadde vært helt tør, ville jo den tilført en grad av fuktighet til honningen og ved lagring i lufttett beholder vil det også være oksygenfattig - som skal være en av forholdene som må være tilstede ved utvikling av botulisme? Temperaturen ville vel også vært en faktor dersom lagringen foregår i romtemperatur.

Er det så mye sukker i honning at botulisme ikke kan utvikle seg i større grad enn sporene som av og til uansett finnes i honning - og som bare en farlig for spedbarn?

På forhånd mange takk for svar:-)
Replies

Så vidt jeg ser her, oppstår småbarnsbotulisme fordi bakterien kan formere seg i barnet:
https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/sykdommer-a-a/botulisme---veileder-for-helseperso/

Tror ikke det er vekstvilkår for bakterier i honning. Der botulisme oppstår til vanlig snakker vi om våte miljø, som rakfisk.

Når dette er sagt, så er jeg ingen spesialist på dette, så dette er mine egne tanker...
Takk for svar. Ja sporene finnes i honning og kan danne bakterier i fordøyelsessystemet til barnet. Bekymringen min var at det muligens kunne være en del vekstvilkår som er innfridd: Sporer som er naturlig i honning, økt fuktighet pga det en ønsker å konservere i honning, lufttett beholder, gjør at det blir et oksygenfattig miljø og dersom en i tillegg oppbevarer det i romtemperatur vil det jo være en del av vekstbetingelsene være innfridd.

Spørsmålet blir da om honning i seg selv har egenskaper som gjør at det ikke er mulig for sporene som en av og til finner i honning kan utvikle seg videre.
Jeg er rimelig sikker på at bakteriene ikke utvikler seg i honning.

Mjød er laget på fortynnet honning. Hadde det vært grunnlag for oppvekst av botulisme, ville den vært livsfarlig.