Eksamensspørsmål om ATP


Jeg har et eksamensspørsmål angående ATP som jeg sliter litt med å få knekt.
ATP består jo av ribose, adenin og 3 fosfatgrupper, er det da et RNA nukleotid?
Alternativene mine er:
a)Et pentose sukker-molekyl
b)Et DNA nukleotid
c)Et RNA nukleotid
d)En aminosyre som har tre fosfat-grupper påsatt
e)Det samme som glukose

Kan eliminere b),d) og e) med en gang, men da lurer jeg på om det er et pentose sukker-molekyl eller RNA nukleotid?
Har RNA-nukleotider i det hele tatt mer enn én fosfatgruppe?
Setter pris på noen svar/innspill :)
Mvh stressa student.
Replies

Tja, jeg vet ikke på stående fot om adenosin er en aminosyre, men om så skulle være, så må du vel i hvert fall revurdere d), ettersom ATP er en forkortelse for adenosintrifosfat (Adenosine triphosphate).
Adenosin er ikke en aminosyre.
https://no.wikipedia.org/wiki/Adenosin
Andeosin inngår som del av RNA. Inneholder ribose. I DNA brukes deoksyribose.
Ribose er en pentose, et sukkermolekyl med 5 karbonatomer.
Glukose er en hexose, med 6 C.
Hva skal jeg svare da?
Det er jo en pentose, men er det da et nukleotid også??
Sliter litt.
Det er et nukleotid som inneholder en pentose.
Det er ikke en pentose. Ribose i seg selv er en pentose, men inngår i et større molekyl. Det store molekylet er mer enn en pentose.