To kvite revebjølle som er litt forskjellige.


Hei!
Eg kom over to kvite revebjøller med kort avstand. Eg har ikkje lagt merke til kvit variant av revebjølle før, men har forstått det finnest. Den eine av desse har dei vanlege fellestrekka som andre revebjøller, bortsett frå fargen på kronblada. Den andre derimot ser ut til å ha breiare blad og manglar dei møke flekkane nede i krona. Kan den siste kvite revebjølla eg har teke bilde av, vera ein hagevariant som har forvilla seg? Legg ved bilde av begge.