Replies

  • <<
  • <
  • 1
  • 2
  • of 2 pages
Si ikke dét. Bildene er fine, de. Og min antakelse om kysttjønnaks holdt stikk ...

Det er en påminnelse om at navnet 'kyst-' ikke binder en art til selve kyststripa. Artskart viser at arten finnes f.eks. i lavlandet øst for Oslo med ganske mange funn.

Vannplanter er kjent for å være omskiftelige i utseende og kysttjønnaks er intet unntak. Den kjennes lettest på flytebladene som ofte er fettaktig glinsende med ugjennomskinnelige nerver og bladbasis som varier fra nedløpende til hjerteformet, samt slirehinner som er < 10 cm lange og har bare svake nerver. Det er ingen definert ± fargeløs overgang fra bladplate til -stilk og heller ikke en ± tydelig knekk i overgangen, slik at flytebladet virker henglset slik som hos slektningen vanlig tjønnaks. Undervannsbladene er elliptiske, tilspisset i begge ender, har et utpreget gittermønster og er langstilket. De råtner raskt vekk så bare en midtnerve står igjen senere, eller fordufter uten å vise spor utover sommeren. Kysttjønnaks danner ofte landformer siden den vokser grunt og slike landformer blomstrer rikt, men har bare læraktige luftblad i form lik flytebladene.

Det dannes ikke vinterskudd ('turioner') fra de vegetative delene, men rotstokken er krypende og lager sideskudd som kan overvintre.

Noen bilder som viser flere detaljer av kysttjønnaks og dens mangfoldige utseende,
Så flott, og så lærerikt!!
Tusen takk skal du ha Birna!!
 

  • <<
  • <
  • 1
  • 2
  • of 2 pages