stankelbein ? høyt til fjells


Jeg var nylig på en nydelig tur i Valdresflye (1400 moh) nær Jotunheimen og undersøkte primært planter og lav. Men så dukket det opp et artig lite insekt som jeg vel antar kan være et stankelbein. Jeg mener for øvrig jeg så dette insektet mange ganger på turen.

1. Er det mulig å bestemme art her ?
2. Hvis ikke det er mulig, vil det være hensiktsmessig å registrere dette insektet med bilde i artsobservasjoner hvis jeg oppgir slektsnavn ?


Endre


Replies

Stankelbein er greit, slekt og art er det verre medblush

Her er en bestemmelsestabell, ikke helt enkel å bruke:
http://www.entomologi.no/journals/tabell/pdf/Norske_Insekttabeller_10.pdf
Flott. Jeg ser det er litt jobb å komme sikkert i mål med art her. Tipula alpina kan være en kandidat, muligens.