GPS og Artsobservasjoner passer ikke sammen!


Jeg prøvde å registere en lokalitet med posisjonen:
32V 0648667 6627363
Fikk tilbakemelding at denne posisjonen faller utenfor Norge?
Replies

Eg trur du fikser saka med å byte om dei to talseriene.

Eg bruker MGRS som t.d. blir 32VMQ2300524988 når vi er på meteren. Desse kan gjerast om til reine tal, og blir då i mitt område eit tal framom på austleg koordinat og to på nordleg.

Husker eg ikkje feil så må eg bytte om nordleg og austleg i dei to systema også før eg legg til tala framom, rekkjefølgja på gps og Artsobservasjoner er ikkje den same.


Viss eg ordnar litt på koordinaten din, så får eg 32VPM2736348667, og hamnar i Lillestrømområdet.

Etter at eg oppdaga at MGRS er likt på gps og Artsobservasjoner, så slutta eg å gruble på kvifor dette skulle vere så vanskeleg.
Du traff rett. Posisjonen er ca 60 km sør-øst for Lillestrøm.
Merkelig at Artsobservasjoner skal være så bakvendt? Da jeg lærte å bruke rutenett en gang på slutten av forrige århundere var regelen "inn i huset, opp trappa", altså først øst, så nord.
Får bare lære meg at AO er sær...
IT er itte for fromme folkevil