Bittelite insekt med kamuflasje


Dette insektet ramlet ned fra et furutre på Hvaler. Det er veldig lite, ca 1 mm langt, og ser ut til å være dekket av støvkorn (blomsterstøv?). Hva er dette?

Replies

Kan det være en spretthale?
https://no.wikipedia.org/wiki/Spretthaler
Eg held nok ein knapp på nymfe av ein art støvlus (Psocoptera). Sjekk f. eks. her.

Terje
Støvlus ser veldig riktig ut. Takk!