Barktege


Antar at dette er en Aradus, avbildet nylig under bark i sør-Troms på ospehøgstubbe med fiolkjuke. Noen som kan foreslå art her?


JoLo
,
Replies

Hei
Det er ingen teger som ser slik ut smile
Men derimot søk etter tegenymfer. Lite dokumenterte bilder av tege nymfer i AO.
Så må man søke på nettet. Danske eller engelske sider bruker å fungere.
https://www.britishbugs.org.uk/heteroptera/Aradidae/Aradus_depressus.html
siste bildet viser en "nymph".

Dette ser altså ut som en: nymfe løvbarktege - Aradus depressus
--Rune