Noen spørsmål om registrering av funn på artsobserasjonener.no


Hei,
jeg forstår det slik at det er ønskelig at også vi amatører legger inn bekreftede funn på Artsobservasjoner.

1) Jeg forstår selvsagt at funnene helst bør være bekreftet av en fagperson, men finner ikke helt ut av hvordan jeg legger inn i rapporteringsskjemaet at en slik bekreftelse har funnet sted. Videre er det på "Spør en biolog" ikke helt enkelt å vite om man har med en fagperson å gjøre, når det ofte bare er fornavn eller kallenavn her på forumene. Ofte vet man ikke om det er en Biolog eller bare en flink amatør som bekrefter identiteten til en bille eller lignende. Hva er korrekt fremgangsmåte her?

2) Dersom jeg har fullført en registrering på Artsobservasjoner, men f.eks ser at jeg har skrevet en feil, eller ønsker å legge ut flere bilder - hvordan gjør jeg dette?
Replies

1) Hvis du klikker på navnet til den som har svart, kommer du til vedkommendes profil. Der står navn, og muligheter for direkte kontakt. Det står også hvor mange innlegg de har levert.
De som er svært aktive her, er preget av solid fagkunnskap. Hva som er den enkeltes formelle kompetanse, kjenner jeg ikke. En amatør, det vil si en som elsker sitt fag kan være minst like dyktig som en med formell tittel. Og selv vi som kan skryte på oss en universitetsgrad er amatører utenfor vårt snevre fagfelt.
Kort sagt bestemmelser som blir gitt her, er som regel til å stole på. De som er usikre, markere usikkerheten, eller lar vær å svare.

Navnet på den som har svart finner du som nevnt i profilen. Det kan være høflig å spørre enten i innlegget på Spør en biolog, eller ved direkte kontakt, om den som har svart er villig til å stå som bekrefter i AO.

2) Det er en funksjon i AO under fanen rapportere, som heter kontroller funn. Du kan gå inn der etter å ha logget på.
(Dette er skrevet av en amatør på AOwink
Tak for godt svar! Hvor i AO legges bekrefter inn?
For å finne stedet bestemmer/bekrefter skal føres inn, må du trykke på + tegnet der det står samlinger. (Nede til høyre på rapporteringssiden).
Aha - ser det nå. Men hvor er logikken her? Samlinger?
Jeg har lurt på det selv, ikke spesielt logisk at det skal finnes der for nye brukere.
I den nye versjonen for nettbrett/mobil er «bestemmer» utelatt, så vidt jeg kan se. Dersom dette er riktig - hvorfor?