Hvilken vepseart?
Lurer på hvilken art det er. Har noen bøker, men den passer ikke til beskrivelsene.