vannfarge


Hallo,ka er årsaken til denne farge på vann fra myr?
Replies

Det er et interferensfenomen: En tynn hinne av bakterier bryter lyset i ulike farger. Tykkelsen på hinnen tilsvarer visse bølgelengder av lyset, slik at den bestemte bølgelengden enten forsterkes eller svekkes. En kan se samme virkning med et tynt oljelag på vannet.

Bakteriene som danner hinnen er nok jernbakterier, som lever av å oksydere jern. (Danner myrmalm.) I oksygenfattig miljø nede i myra opptrer jern som toverdig Fe2+, som er vannløselig. I møte med oksygen i lufta oksyderes det til Fe3+, som felles ut som hydroksyd/oksyd det vi kaller rust.
thumbsUp