Dichodontium pellucidum?


Prøver å nøkle denne mosen.
Det sto flere tuer på sprengstein i øvre del av elveforbygning i nedre del av Gaula.
Sannsynligvis sjelden oversvømt av vann.
Ganske løse tuer, ingen kapsler. Små skudd, bladlengde ca 1,5 mm, bredde ca 0,5 mm.
Noe papilløse celler i øvre del.

Nøkling med "Mossor, en fälthandbok", delnøkkel V (akrokarper med lang nerve og papilløse celler):
1 ikke tett papilløs
14 bladkant tannet
15 blad stengelomfattende? -tja- basen går omtrent havvegs rundt stengelen.
ja: -> Dichodontium. I så fall Dichodontium pellucidum.
nei:
16 blad ikke i 5 rader
17 uten lang spiss
18 Verken Plagiopus eller Philonotis.

Er Dichodontium pellucidum riktig?

In situ (størrelsen kan sammenliknes med skudd av uidentifisert Bryum i øvre venstre hjørne):


Tørre skudd:


Blad:

Replies

Det er riktig.
Takk for svar!
Da går den ut på Artsobservasjoner.
Belegg til Vitenskapsmuseet.