Hvilken lav er dette?


Funnet i fjellside på ca 700 meters høyde i indre Nord-Troms.
Replies

Ut i fra bildet ser jeg at laven vokser på marken og det oppgis også at den er funnet 700 moh. Oppe til høyre synes jeg at jeg ser bladene til reinrose som indikerer kalkrik mark. Jeg vil tro dette er Ochrolechia upsaliensis, kalkkorkje.
Takk for hurtig svar! Hadde en mistanke om at det kunne være det.