Snegle med passasjerer?


Jeg har av og til observert denne typen snegler med en liten snegl (et avkom?) på ryggen, men her er det to!
Hva skjer her, og hvilken snegletype er dette? Hvaler, i dag.


Replies

Eg kjenner ikkje til andre artar enn bergsnegl Helicigona lapicida som har slik skarp kant på huset. Noko åpenbar forklaring på kvifor dei her opptrer som balansekunstnarar og fartar rundt tre i høgda har eg ikkje. Så vidt eg veit har ikkje desse sneglane noko organisert ungepass. Desse sneglane lever av lav og algar, og når dei ikkje er på matsøk skjuler dei seg i bergsprekker eller andre eigna stader. Ei moglegheit kan kanskje vere at alle sneglane har søkt skjul i en trang sprekk med dårleg plass slik at sneglane hadde kroppskontakt , og så har dei minste berre følgd med på turen når den største bestemde seg for å dra på matauk.