Bjørkesevje og næring


Jeg kan litt botanikk, men er usikker på vanntransporten i ei bjørk. Bjørkesevja smaker søtt og innholder vel derfor sukker. Vannet i bjørkesevja har vært innom bladene og fotosyntesen der? Er det også mineralnæringstoffer i sevja?

Jeg er mest nysgjerrig på vanntransporten, men jeg spør også fordi noen har spurt meg om hva som fins i sevja. Er det "litt" sunt?
Replies

Når trærne "våkner" om våren, er noe av det første som skjer at sevja stiger. Sevje er en blanding av vann, sukker, mineralnæring og andre næringsstoffer. Den fraktes oppover i vedrørene, og med så stort trykk at den kan tappes dersom vi stikker hull på barken og kommer inn i den aktive delen av veden (kalt splinten). Faktisk kan sevja stige i nylig avkappete stubber også. Legg merke til at snittflata til nye stubber av bjørk er ofte helt våte og klisne tidlig om våren (og med et yrende insektliv av fruktfluer osv.). Om vinteren er næringa samlet i røttene som stivelseskorn. Stivelsen brytes ned til sukker (druesukker osv.) som løses opp i sevja.

Det er viktig å merke seg at sevja ikke har vært innom bladene (fordi disse ikke er kommet ennå). Men indirekte er jo sevja et fotosynteseprodykt, fra fjorårets blad.

Om sevje er sunt: Ja, ikke mer usunt enn druesukker og mineralnæring løst opp i vann. Før i tida tappet folk sevje og utvant en slags sirup av det. Det gjør de i Canada fortsatt, og her bruker de sukkerlønn (se på det kanadiske flagget).

Klaus

Klaus Høiland
Avdeling for botanikk og plantefysiologi
Biologisk institutt
P.b. 1045 Blindern
N-0316 Oslo