reduksjonsmidler


Hei!

Jeg har tidligere spurt om reduksjonsmidlene natriumditionitt, (Na2S2O4) og thiox (CH4N2O2S)

Jeg fikk høre da at thiox er "skumlere" fordi den inneholder både N og S. Hvorfor gjør det den skumlere?
Jeg har hørt at natriumditionitt slipper ut en farlig gass hvis den løses opp i syre. Er det sant? Slipper den kun ut gassen i kontakt med syre eller gjør den også det ved kontakt med base? Natriumditionitt har en ganske sterk lukt, er denne farlig å puste inn? gjelder disse tingene også for thiox?

Litt mange spørsmål, men blir veldig takknemlig for svar
Replies

Natriumditionitt avgir svoveldiokyd SO2 i kontakt med syre. Det er en farlig gass, den danner syre i kontakt med vann, for eksempel i lungene og øynene. Lukten du kjenner er nok SO2. Ikke akkurat helsebringende, men du ville nok merke hoste og rennende øyne hvis det var virkelig farlig.

Thiox er heller ikke uskyldig, her er et produktdatablad, farene er beskrevet et godt stykke nede i dokumentet:
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Thiourea-dioxide#section=U-S-Production

Men, det blir også hevdet at Thiox er bedre enn natriumditionitt, fordi stoffet er mer stabilt. Med forbehold om at følgende stammer fra en produsent av stoffet:
https://www.linkedin.com/pulse/why-people-choose-thiourea-dioxide-replace-sodium-hydrosulfite-guo