Kva er namnet på denne? Funne i skog i Østfold


Replies

Flytter til spør om planter
Skogbunnen er "angrepet" av stri kråkefot .... Lycropodium annotinum.