Snegle


Kan noen si hvilken snegle dette er
Med vennlig hilsen
Ellen
Replies

Denne har ein trekanta fasong på bakre del av kroppen som endar i ein skarpt avgrensa kant eller 'kjøl' på toppen, så denne tilhøyrer familien kjølsneglar. Høgst sannsynleg er dette ein svartkjølsnegl (er ikkje alltid glinsande svart, men kan ha ulike fargenyansar) , eit foto av undersida ville ha fjerne all tvil. Det er garantert ikkje brunskogsnegl(ofte berre kalla brunsnegl på folkemunne.)