Kjuke


Hva er en kjuke og hvilken nytte gjør disse?

Replies

En kjuke er en sopp som lager sidestilte fruktlegemer på ved, gjerne stammer og greiner. Sporene sitter i et porelag. Kjukene kan være flerårige, f.eks. knuskkjuke og rødrandkjuke, eller ettårige, f.eks. silkekjuke og svovelkjuke. Fruktlegemene er vanligvis treharde, seige eller korkaktige. De fleste kjuker bryter ned ved og forårsaker hvitråte eller brunråte. Når det er hvitråte, brytes både cellulose og lignin ned; når det er brunråte, brytes bare cellulose ned, og det brune ligninet blir igjen. Kjukene gjør nytte for seg ved å brute ned død ved. Noen kjuker angriper levende trær, f.eks. rotkjuke på gran og svovelkjuke på lauvtrær (f.eks. eik), andre kjuker angriper trær som er svekket, f.eks. knivkjuke på bjørk. De fleste kjukene går på døde eller døende trær, veltete stammer, fallved, vedrester eller på trekonstruksjoner.

Klaus