Når kom ørreten til Norge?


Fulgte ørreten sjøen etter isen til Norge eller fulgte den vassdragene. Regner med at ørreten også kommer fra Østersjøområdet? Har lest litt på SNL https://snl.no/ferskvannsfisk_i_Norge , men synes ikke det var så tydelig når det gjelder ørreten.
Replies

Hovedsakelig fulgte ørreten kysten og innvandret fra vest via havet. Det vil si at den har opprinnelse som sjøørret. Deretter vandret den inn i landet så langt det gikk før den ble stoppet av fosser og stryk. Deretter har mennesker flyttet den videre innover og oppover i landet.
Men som du også sier, ørreten kunne også komme inn i Norge via Østersjøen og Sverige. Denne ørreten har også trolig sin bakgrunn som sjøørret. Ørret fra øst møter ganske raskt fjell langs det som er grensen mellom Norge og Sverige, og det har begrenset muligheten for innvandring fra øst.
Siden mennesket har flyttet ørret som mye rundt omkring (i over 1000 år; spesielt mye de siste 100 år) er det nå vanskelig å vite hvordan den enkelte bestand av ørret har kommet fram dit den er.