jamne


Er det mulig å si hvilke jamne dette er?
Replies

Tror det kan være skogjamne. Ser ut til at grenvinkelen er ca 60o.