Skriftlig eksamen biologi 2


Hei! Sliter litt med å finne ut hvordan jeg kan angripe følgende eksamensoppgave: Ta utgangspunkt i feltarbeidet ditt. Velg en av de abiotiske faktorene du undersøkte, og beskriv hvordan du målte denne.
Beskriv hvordan du vil gå fram i et feltarbeid for å undersøke en abiotisk faktor over en tidsperiode, og forklar hvilke resultater du forventer å få.

Tenkte at jeg kunne ta med sola som en abiotisk faktor, mtp hvor viktig rolle den har i et økosystem. Men! Vet ikke helt hvordan jeg kan knytte den opp til den siste delen av oppgaven. Det er jo helt åpenbart at mangelen på sol kan gjøre at få klorofyllmolekyler blir eksitert og dermed blir det lite produksjon. Samme gjelder hvis det blir for mye sol, produksjonen kan bli lysmettet.

Setter pris på alt av kommentarer som kan gjøre meg klokere på det her!
Replies

Som du nevner, er det en sammenheng mellom sol og fotosyntese.
Kunsten er å finne et mål for denne sammenhengen.

I vann er det "forholdsvis enkelt" å måle fotosyntese/primærproduksjon med flaskeforsøk. En får målbare resultat i løpet av timer, og kan sammenligne med lysforholdene.

På land er det ikke like enkelt å måle primærproduksjon. En teoretisk mulighet er å bruke årringer i trær som mål på tilvekst. De kan sammenlignes med meterologiske data år for år. Meterologiske data er det vel ikke enkelt å samle ved eget feltarbeid.
Aha får bare lese gjennom tidligere feltarbeid rapporter. Takk!
Sola betyr lys. Du kan enkelt måle lys gjennom en dag, evt gjennom en sesong. Det er jo enkelt å tenke seg hvordan den endres i løpet av en tidsperiode. Det står ingen ting i oppgaven at du skal relatere det til vekst eller liknende. Skulle du likevel ønske å gjøre det, fins det gode instrumenter som kan måle oksygen og/eller karbondioksid. Dette kan lett relateres til lysmengde.
Kan du presisere hvordan man kan måle lys? Finnes det apparater eller noe lignende? Kunne jeg feks puttet verdiene inn i en graf på geogebra og samtidig vist de (sensor) at digitalt verktøy er noe jeg behersker?


-- Posted via biolog --
Lys måles vanligvis med en lysmåler, et elektronisk instrument. De er å få kjøpt, men her er et eksempel på en lysmåler jeg lagde for noen år siden:
https://www.sporenbiolog.no/Topic/Posts/52617
Med en hjemmelaget lysmåler får du bare relative tall "mørkere eller lysere".
Vanlige lysmålere måler som regel i enheten lux, men i biologisk sammenheng er en ofte mer interessert i mengden av fotoner µeinstein eller PPFD (µmol m-2 s-1). Her er en tabell for konvertering mellom måleenhetene:
https://www.apogeeinstruments.com/conversion-ppfd-to-lux/
Legg merke til at konverteringsfaktoren avhenger av lyskilden.

Uansett målemetode/enhet får du tall som kan settes inn i en tabell eller graf.
Dette var interessant. Takk skal du ha.