Hvit melslørsopp?


Vokste i kalkbarskog med gran og furu.

Hatt sterkt slimete, fot tørr.

KOH= neg. eller brunlig i stilkkjøtt.

Målt sporer til 6,7-8,5 x 4,1-4,9 um. Disse syntes jeg er svakt/utydelig vortede.

Jeg syntes C. lustratus (Hvit melslørsopp) passer best her, men sporemålene stemmer ikke helt. I nest siste versjon av FN. er de oppgitte å skulle være 6,5-7,5 x 4,5-5 um. Er det noe som vet om dette er riktige sporemål for denne arten?

De to andre artene jeg har vurdert er C. leucophanes og C. caesiotramineus.

C. leucophanes er ganske lik, men den skal først og fremst vokse i tørr sandfuruskog, og det står heller ingenting om at den skal ha en slik gulbrun farge i stilkjøttet som man ser på denne. Sporemålene stemmer også enda dårligere med denne.

C. caesiotramineus skal ha en kantet knoll, men våger ikke helt å utelukke denne når jeg bare har ett fruktlegeme å "gå etter". Heller ikke hos denne arten står det noe om gulbrun farge i stilkkjøtt. Er det andre mulige kandidater jeg kan ha oversett?