Lav som bygningsdekke - miljøvennlig?


https://www.nrk.no/ho/mose-har-blitt-gull-1.14663494

Kvitkrull er i vinden. Vi er vant til at laven brukes som dekorasjon i kranser, men når det er snakk om å dekke hele bygninger, begynner det ikke å gå litt utover bestanden da?
Replies

Vi får vel håpe at de som høster ikke tar mer enn bestanden kan tåle...
I gammel tid ble kvitkrull høstet til for, så jeg tror høstingen var mer omfattende før i tida.
Det er bakgrunnen for "moseloven".
Hva er "moseloven"? smile

Vi får tro at høstingen er bæredyktig. Jeg blir bare litt betenkt når en ny næring blir applaudert i mediene, enten det er mose- eller tanghøsting. Disse vekstene inngår jo i et økosystem, og (for) stor høsting antar jeg at må ha negative konsekvenser.

Men så klart er det flott med nye næringsveier, om det høstes bærekraftig! smile
Jeg også håper og tror det blir høstet bærekraftig.

Men jeg vil bare skyte inn, at min mor kommer fra Rendalen. Så jeg vet, at hvitkrull er noe dem har mye av. Det er ganske neorme skoger med tynn furu, hvitkrull, reinlav, tyttebær og blåbær. Mange steder er det et veldig magert jordsmonn.
"Moseloven" i denne sammenheng er en lov som handlet om retten til å ta "mose". Det lovgiver mente var reinlav, kvitkrull og slikt, men i loven stod det mose. Folk flest har ikke altid skilt så nøye mellom Lichen og Bryophyta.

Loven fikk en del oppmerksomhet for noen år siden: Noen ville stoppe høsting av lav, mens motparten pekte på at loven handlet om mose, mens de var ute etter lavbigsmile
Har i farten ikke klart å finne lovteksten, om den fortsatt gjelder.
Om høsting av lav fra Wikipedia:
https://no.wikipedia.org/wiki/Lav