GELELEKTROFORESE


Hei! Kan noen hjelpe meg med å forstå resultatene av gelelektroforese? Legger til ved en eksamensoppgave. Oppgave c2 treng jeg hjelp med.

Mener at individ C er faren til individ B, nettopp fordi at de har flere like fragmenter som de deler. Er usikker.

Takker for svar og gode innspill!


-- Posted via biolog --
Replies

Se på 3. rad. Her er det et fragment som ikke moren har, så da må det (?) komme fra faren (C). Merk at dette er det eneste fragmentet som bare kan komme fra C. De andre som er felles for B og C, er også felles for A eller D eller begge.

Jeg er dog usikker på om dette er fullt så enkelt. Man kan jo arve materiale fra besteforeldre også.
Mhm fortsatt litt usikker


-- Posted via biolog --
I den grad oppgaven er slik at fragmentene enten må komme fra mor eller far, så er svaret jeg kom med riktig (enkel logikk). Men siden jeg aldri har jobbet med farskapstesting, kommer jeg med et forbehold. Kanskje det er meningen at du skal gjøre det i svaret også - det vet jeg ikke.
Min mattelærer på gymnaset hadde et uttrykk, som har fulgt meg siden: "Isoler!"
For å få bedre oversikt over et slikt diagram kan en bruke farger. Fargeblyant eller noe tilsvarende på skjerm.

Her har jeg bearbeidet bildet, C er faren, men det ser ut til at alle er i nokså nær slekt. I det minste for de sekvensene som har blitt testet.
Kunne D for eksempel være broren eller søsteren til B? Mtp at de er i nær slekt.
-- Posted via biolog --
Det kan godt være. Ser for resten at jeg har glemt å merke et par sekvenser som A og D har felles, men ikke Bblush
Takk skal du ha for forklaringen! Det var innlysende :D


-- Posted via biolog --