Mose og lav


I forbindelse med en digital objektssamling lurer jeg på hvilken mose og lav det er som jeg har lagt til 😊


-- Posted via biolog --
Replies

På det første bildet er nok det meste vanleg kvistlav. Nr.2 er etasjemose. Bilde nr. 3 er ein torvmose (Sphagnum), men eg har ikkje kunnskap til å sei noko om eksakt art.
Hvis dette er en skoleoppgave, bør du kommen med noen forslag selv.
P.S. Nummerering av bildene er ganske greit.