Artsbestemmelse av mose


Heismile


Er dette blåmose (Leucobryum glaucum)?Er dette bjørnemose? Er det da stor bjørnemose(Polytrichum commune) eller er det en annen variant av bjørnemose?
Replies

Blåmose er riktig. Bjørnemosen tør jeg ikke si noe sikkert om. Kystbinnemose kan kanskje også være en mulighet