Sopp


Kan du finne et soppatlas som en kan finne ut henn de er i landet
Replies

Det finnes en soppdatabase som man kan slå opp i, dersom du har det latinske soppnavnet:

Hvis du bare har det norske navnet på soppen slår du først opp her for å finne det latinske navnet:
http://www.nhm.uio.no/botanisk/bot-mus/sopp/vernacu3.htm

Deretter plugger du slektsnavnet inn i feltet hvor det står Genus, og artsepitetet inn der det står epithet:

http://www.nhm.uio.no/botanisk/bot-mus/sopp/soppdb.htm

Mulig botanikerne her vet om noen andre databaser/atlas.

Morten "Buggie" Stærkeby
Entomologi-geek
Beklager at jeg gav lenken til den gamle soppdatabasen, her er den nye:
http://www.nhm.uio.no/botanisk/nxd/sopp/nsd_b.htm Den er på norsk, og litt lettere å forstå, i tillegg virker kartfunksjonen.

Morten "Buggie" Stærkeby
Entomologi-geek