Blodsjampinjong


fins der blodsjampinjong i aust-agder?
Replies

Se på databasen til soppherbariet ved Botanisk museum, Oslo:
http://www.nhm.uio.no/botanisk/sopp/index.html
Går du i venstre ramme til "Databasen" og fyller inn "Blodsjampinjong" for norsk navn (eller "Agaricus sylvestris" for latinsk) og setter i gang søket, får du opp en liste over kjente dokumenterte lokaliteter. Bl.a. tre i Aust-Agder: Sørsvann i Arendal, Blåfjorden i Bygland og Indre Maløya i Grimstad. Det betyr at arten sikkert fins spredt i området (den er nok underregistrert og finnes sikkert flere steder enn disse tre).
Blodsjampinjong er ganske vanlig på nåledekke i næringsrik granskog, eller ved maurtuer eller gamle stubber. Det er forresten en utmerket matsopp som på grunn av sin mørksjellete hatt ikke kan forveklses med hvit fluesopp. Den kan forveksles med rødnende fluesopp og rødnende parasollsopp, men det gjør ikke noe; begge er spiselige og gode. Vær imidlertid oppmerksom på panterfluesopp og brun fluesopp, men de er så ulike blodsjampinjong at de burde ikke kunne forveksles. Ikke rødner de heller.

Klaus