Sopper


Kan du finne en liste som en kan finne ut hvor mange sopper det er av de forskjellige artenè?
Replies

Mener du hvor mange arter det fins av de forskjellige soppene? Hvis du mener Norge, kan du få kjøpt ei ajourført liste skrevet av Jon Otto Aarnæs ved henvendelse til Fungiflora, c/o Leif Ryvarden, Biologisk institutt, p.b. 1066 Blindern, 0316 Oslo.

Klaus