Replies

Aberet med Fjesboka er at du må melde deg inn for å få tilgang.
Og når en nå på trass og prinsipp ikke vil inn i den klubben, så står en der...
Uansett, jeg blir hos Spør en biolog.