Feltarbeid


Hei!
Jeg vil få litt hjelp med å forklare hardbunn og bløttbunn som økosystem, og hvilke tilpasninger har dyrene i det miljøet?


-- Posted via biolog --
Replies

Hva tenker du selv?
Det er mange ting å ta tak i. For eksempel strømforholdene, som avgjør om det er hardbunn eller bløtbunn. (Bølger skaper også strøm i vannet.)
Jeg tenker på f.eks. sjøpølse, vi har fant en i hardbunn som var hard, og en i bløbunn som var mer "løs". En slik tilpasning for sjøpølse viser forskjellen i de to områdene.
I tillegg til hovedtrekk ved hardbunn og bløtbunn, er det som jeg lurer på.


-- Posted via biolog --