Hvilken sopp?


Hva slags sopp kan dette være? Fant den langs en sti i en furuskog på Nesbyen. Den vokste ved en liten fjellskrent.
Replies

Kanskje furuskjellpigg?
Når jeg søker på furuskjellpiggsopp på nettet, finner jeg ingen som ligner helt. Men, soppen ser ut som ei kongle.