Kvit kjuke på hyll.


I randsone mellom dyrka mark og turveg i Stavanger igår, den 11/10-19. Planta gran og diverse lauvtre. Hattoverflate 5x3 cm. Fast konsistens, men ikkje hard. Tenkjer den er eittårig. Hattoverflata har enkelte raude punkt. Etter mykje handtering, synes den å bli meir raudaktig, slik det vises på bilete som er tatt idag. Synes det ikkje er enkelt å orientere seg i kjukeverdenen. Lurer på om dette kan vera Spongipellis eller Tyromyces. Er det nokon som har forslag?
Bilete på funnstaden

Bilete idag