Sopp ved bøkestamme


Stavanger i dag. Vokste ved bøkestamme. Jeg hadde egentlig forventet å finne en kandidat med bøk i navnet, men det ble vanskelig. Kan den minne om en honningsopp, skoghonningsopp?