Eksamen vår 2019


Hei! Sitter fast på oppgave 4a og b. I oppgave a tenker jeg at substratet det må være snakk være pyruvat. Glukose blir spaltet til pruvat, som igjen går gjennom den aerobe celleåndingen og i den oksidative fosforyleringen blir oksygengassen brukt opp.

Derfor skal det gi mening at det er i mitokondrier oppsettet av oksygengass minker. Ikke i cytosol.

Hva tenker dere? Takker for alt av kommentarer på forhånd.


-- Posted via biolog --
Replies

Jeg har ikke læreboka for hånden, men la oss tenke litt høyt:
1) Som alt nevnt: Det er i mitokondriene oksygen forbrukes.
2) Glukose kan spaltes til pyruvat.
3) Glukose kan omsettes anaerobt slik at det dannes melkesyre/etanol (avhengig av system) + noe ATP
Så kommer det store spørsmålet:
Hva er det mitokondriene tar opp? Er det pyruvat eller glukose? Mener å huske at det var noe underlig der?blush
Pyruvat i cytosol tror jeg ikke reagerer?
Altså 2 pyrodruesyremolekyl blir spaltet videre i krebssyklusen.

Mitokondrier tar da opp pyruvat. Ikke glukose.


-- Posted via biolog --