trykk i beholdere


forstår ikke hvordan trykk oppstår

Feks. hvorfor blir det trykk i en lukket beholder med noe som gjærer.
(Vet at det blir dannet co2 men hvorfor lager co2 mer trykk enn de fastestoffene som det ble dannet fra?)

Andre ting som "gjærer" begynner å bule innover som farlig hermetikk og flasker med urin. Hva skjer da?

Antar det er noe grunnleggende med trykk som jeg ikke har fått med meg.

Replies

Når en ting gjærer, dannes det gass CO2 for det meste, men også andre gasser som metan forutsatt hva som gjærer. Hvis dette står i et lukket rom øver gassen trykk på omgivelsene, avhengig av temperaturen. En gass er avhengig av volum, trykk og temperatur, og alle gasser følger de samme fysikalske lovene (Gay-Lussacs lover for gass mht. trykk, volum og temperatur). Mao, hvis volum og temperatur er lik, men gassens masse øker (slik det gjør under gjæring), må trykket øke i følge nevnte gass-lover. Greit?

At ting begynner å bule innover, skjønner jeg ikke. Farlig hermetikk buler nettopp utover pga. gasstrykket (da har det skjedd gjæring). Her må du forklare mer hva du mener. Undertrykk i hermetikk kan bare oppstå dersom boksen ble lukket mens innholdet var varmt, og så synker temperaturen.

Klaus
greit, hadde gassreglene feil lagra som regler for stoff i alle former.

Må ha husket feil med hermetikk. Men urin i brusflasker har jeg sett det skjedd med, urinen er jo varm når den kommer i så.

Det siste ga du jo nettopp svaret på selv.
Når brusflasker med urin buler innover, så har ikke det noe med gasstrykk å gjøre, men med at væsker utvider seg med økende temperatur. Når en har en væske med kroppstemperatur på en plastflaske, lukker den og lar den avkjøle seg, så vil den ta mindre plass, og siden luft ikke kan komme inn og ta i bruk denne plassen, vil flaska da bule innover.
Et fenomen alle vi som har brusflasker med urin lagra i kjøleskapet kjenner godt til! -syke mennesker:)

-H
Det er gjerne syke mennesker som må samle urin. Det er ikke alltid man har disse glassene/beholderne man får på sykehuset for hånden.

Dr. Arvid Vatle gjorde et studie på hva slags emballasje folk leverer urinprøvene sine på, og vant Ig Nobel-prisen i medisin i 1999 for arbeidet sitt.

Her står det litt om arbeidet hans:
http://www.home.no/blazius/ignobel/vatle.html

Her er et utdrag:

"Now, in this study, we are interested in the containers, not in the content. The wrapping-up paper in this case is more interesting than the content.

What does the average patient do when he or she is asked to bring a urine sample? A frantic search will begin, in the cupboards of the kitchen, the bathroom and the sitting room. All the bottles registered in my study have contained either different categories of food and spices, medicines, perfumes and strong liquors. You take what you find, no matter what the size and label is. You cleanse it, boil it if possible, dry it and then there is a new challenge: How do you get the urine sample into the bottle if the opening is like the pin point opening of some perfume or liquor bottles? Well, I really don't know, but I am indeed impressed by the degree of precision that some persons seem to have exercised during the operation.

What a boring contrast the ready made, sterile, plastic containers of hospitals, institutions and even here and there in general practice are! There you need no imagination, no gift of precision, and the translucent wrapping-up container leaves no doubt as to the content. Imagine if we got all our birthday and seasons presents in translucent wrapping-up paper! I therefore deem it an important task from the point of view of medical history to register man's incredible gifts in this field, before the whole matter is wrapped up in the impenetrable container of oblivion."Morten "Buggie" Stærkeby
Entomologi-geek
Touché Buggie!