Musserong


Hvor mange musseronger fins der i åmli?
Replies

Enkleste og riktigste svar er: ingen veit. Det gjelder jo alle kommuner, men utkantkommuner med stort areal spesielt. Det er utrolig mange steder der ingen som kan sopp noen gang har vært.

Men for å se hva som er kjent, får en gå på nettsidene til Soppherbariet i Oslo, og sjekke art for art om den er kjent fra kommunen. Når du har gjort det, så står du vel egentlig på grensa mellom kjent kunnskap og det totale mørket. Vil du videre da, så må du rett og slett ut i terrenget og registrere...