Regnskog, produktivitet og næring i jorda


Kvifor er det høg produktivitet i tropisk regnskog til tross for lavt innhold av næringsstoffer i jordsmonnet. Kvifor er det jordsmonnet så næringsfattig, og kva betyr det for menneskers bruk av dette økosystemet?

kvifor utgjer tropisk regnskog dårlig jordbruksland etter rydding?