Edderkopp og bille (lignende)


Hei. Er det mulig å spørre dere om dere vet hvilken edderkopp og bille (lignende) vi har hjemme hos oss?
Jeg legger ved bilde av begge.
Edderkoppen har kropp på ca. 1 – 1,5 cm, mens hele edderkoppen med bein i alle retninger måler 3 – 4 cm.
Billen (eller hva det nå er) er ca. 1 cm. lang og har et hardt skall som klart og tydelig knuses når vi klemmer hardt på insektet.
Hvis dere vet noe om disse to:
• Hvor(dan) «bor» de?
• Hvor gjemmer de seg?
• Hva lever de av?
• Hvordan kan vi bli kvitt dem?
Vi bor i leilighet på bakkeplan i et leilighetskompleks hovedsakelig bygget i betong og treverk med normal isolasjon fra 70-tallet.
Jeg er takknemlig for svar/informasjon om dette.
Replies

Edderkoppen ser ut til å vere stor husedderkopp Tegenaria atrica, som alle edderkoppar er den ein predator som lever av insekter og andre småkryp. Dyret på det andre bildet er ei snutebille. Snutebiller er stort sett vegetarianarar og lever av ulike plantar. Denne ser ut til å likne på veksthussnutebille Otiorhynchus sulcatus utan eg kan garantere for artsbestemminga.
Faktaark om stor husedderkopp og veksthussnutebille hos Folkehelseinstituttet:
https://www.fhi.no/nettpub/skadedyrveilederen/edderkopper-og-midd/stor-husedderkopp/
https://www.fhi.no/nettpub/skadedyrveilederen/biller/veksthussnutebille/