Kjuker


Hei! :-)
Jeg har noen kjuker jeg lurer på om noen vet arten på (evt. slekt, familie). Kjukene er funnet i Sauherad kommune i Telemark.

Bilde 1:
Funnet på stubbe av bjørk (20 cm diameter) i første nedbrytningsstadie, ingen spesiell lukt, 1.5 cm bred hatt, raggete.


Bilde 2:
Funnet på liggende furu (8 cm diameter) i femte nedbrytningsstadie. Kanskje ikke kjuke, men vet noen hva det kan være?


Bilde 3:
Funnet på liggende gran (16 cm diameter) i fjerde nedbrytningsstadie. Vokste litt innunder barken. Lukter svakt honning, litt gul-hvit oppå sonert. Kan det være hvitkjuke?


Replies

Nr 1 umulig å bestemme fra bildet, i hvert fall for meg. Raggkjuke er en art som kan vokse slik, men det stemmer ikke med gulfargen som er på bildet.
Nr 2 er veldig gammel tannfiolkjuke.
Nr 3 kan kanskje være hvit tømmerkjuke. Den syns jeg lukter honning, men ut fra bildet kan jeg ikke si noe sikkert.
Har du flere bilder av nr 3?

Hei!
Tusen takk for svar.
Nei, dessverre har jeg kun de bildene. Kan du likevel bekrefte slekt? Er vi innenfor Hvitkjuker?