Planter som er særbu og kjønnsfordeling


Jeg har lest at frøene til minikiwi, som er særbu, for det meste gir hanplanter. Kan dette stemme? Hvordan er egentlig arvemekanismene for planter som er særbu, altså når det gjelder kjønn på avkommet?
Replies

Siden ingen andre har svart, våger jeg meg frampå:
Kjønnsbestemmelse skjer på mange flere måter enn ved fordeling av kromosomer. Noen arter skifter til og med kjønn i løpet av livet.
Så det kan vel tenkes at kjønnet på minikiwi er bestemt av noe annet enn genetikk? En eller annen miljøfaktor, eller kanskje alt under frøutvikilngen?
For eksemepel at "underernærte" frø blir til hannplanter?
Takk for svar, selv om det i grunnen ikke gjorde meg noe klokere. Jeg hadde håpet på at noen visste noe om genetikken vedrørende kjønn på frø for planter som er særbu. Dette er selvsagt ikke noe som er viktig for meg, jeg er bare nysgjerrig.
Å google med engelske søkeord hjalp:

Artikkel i Nature.

Det er altså, om jeg forstår det rett, sånn at disse plantene arver kjønn på tilsvarende måte som oss mennesker, med XX (hunplanter) og XY (hanplanter). Men det finnes mekanismer som gjør at det ikke blir en 50/50 fordeling av kjønn i avkommet.