Kobber og planter


Hei

Vi har lyst til å prøve å tappe bjørkesevje. I en bok om mat fra naturen står det at man kan banke inn et kobberrør i stammen.

Er ikke kobber giftig for bjørka?
Replies

Jo, kopper er giftig for planter, men et enslig kopperrør en kort stund gjør ikke så mye. Jeg ville derimot ikke bruke kopperrør til å tappe sevje - ikke p.g.a. treet men fordi fruktsyrer i sevja kan løse opp kopperoksid i røret og gjøre bjørkesevja giftig. Bruk heller et rør av jern, stål, glass eller plast

Klaus

Klaus Høiland
Avdeling for botanikk og plantefysiologi
Biologisk institutt
P.b. 1045 Blindern
N-0316 Oslo