kjapt


hvorfor er bløte klede kalde??

marit grødem
Replies

Fordi de er gjennomtrukket av vann og vann leder varme 25 ganger bedre enn luft?

Og en ting til: Fra blaute klær fordamper vann. Ved fordampning forbrukes varme (fra fysikken: fordampningsvarme), noe som gjør at temperaturen i klærne går ned. Dette erfarer alle når man går opp av vannet, sjøl på solvarme sommerdager, at man begynner å fryse (i det minste føles kaldere) når vannet fordamper fra huden.