Hvilken Cladonia?


Åse, Lindås, et par mil nord for Bergen i dag.

Fant denne Cladonia-laven voksende på mosegrodd berg. Har studert bøkene mine, men finner ingen som jeg syns passer. Den var ikke mer enn ca 15-20mm høy. Er det mulig å si noe om art her?

Truls

Replies

Her er mitt forslag kystpute Cladonia subcervicornis. Polsterlav vert enkelte stader oppgjeve stader oppgjeve som mogeleg forvekslingsart, men med så rikeleg med podetier som her er det neppe den , og hos polsterlav sit basalskjella vanlegvis meir samanpakka enn her.
Takker for forslaget, Arnor. Det ser ut som det kan stemme bra når jeg sjekker bildene på Artskart. Cladonia subcervicornis står beskrevet i min norske bok (Norsk lavflora), men der var så dårlige bilder at jeg ikke klarte å se at det kunne være den. Den står ikke beskrevet i min svenske bok (Lavar, en fältguide).

Truls
Takker for forslaget, Arnor. Det ser ut som det kan stemme bra når jeg sjekker bildene på Artskart. Cladonia subcervicornis står beskrevet i min norske bok (Norsk lavflora), men der var så dårlige bilder at jeg ikke klarte å se at det kunne være den. Den står ikke beskrevet i min svenske bok (Lavar, en fältguide).

Truls
Opprinnelig postet av Tlerdahl
Se hva Reidar Haugan skriver: https://www.artsobservasjoner.no/Image/800370 .
Her er mitt forslag kystpute Cladonia subcervicornis. Polsterlav vert enkelte stader oppgjeve stader oppgjeve som mogeleg forvekslingsart, men med så rikeleg med podetier som her er det neppe den , og hos polsterlav sit basalskjella vanlegvis meir samanpakka enn her.Opprinnelig postet av ArnorG

Jeg har trodd at polsterlav er en av flere forvekslingsarter til kystpute......

Jeg har trodd at polsterlav er en av flere forvekslingsarter til kystpute......Opprinnelig postet av Tove

Med berre basalskjell tilstades utan podetier eller fruktlekamar er det nok heilt klart mange begerlav-artar som kan likne på kvarandre. Kommentartaren til Reidar Haugan nemd ovanfor er gjort i høve ei slik registrering med berre basalskjell til stades.
I dette tilfellet kor det er både podetier og apotheciar rikeleg tilstades vil talet aktuelle forvekslingsartar vere betydeleg redusert, utan at eg med min kunnskap vil påstå at dei ikkje finst. Under dei tilstadeverande økologiske tilhøva held eg fast på at polsterlav eventuelt er den mest aktuelle forvekslingsarten, men dei detaljane som er synleg på bileta går etter mi oppfatning heilt klart i favør av kystpute. For å vere 100% bombesikkert må det kanskje ein kjemisk test til, men med god margin er kystpute mitt førstevalg som nullhypotese.