Utredning av rødlistede arter i område regulert til byggeformål


Hei!
Familien har i en årrekke prøvd å stanse et byggeprosjekt som innebar nedhogst av større skogsarealer, sprengning osv. Reguleringsplanene legger opp til byggefelt, som per dags dato ikke er bestemt når det vil bli startet opp. Jeg mener selv av området er et viktig LNF- område og sitter på store biologiske verdier, men kommunen har overkjørt de fleste innspillene. Det jeg lurer på er: har noen kjennskap til ulike rødlistede arter som kan sette en stopper for utbygging i arealet? (jeg vet storsalamander har skapt trøbbel tidligere på Østlandet blant annet.) Området ligger helt sør i Norge, like ved kysten. Har noen kjennskap til kostnadene og muligheten for å leie inn en biolog til dette arbeidet som privat aktør? - Området er ikke eid av kommunen, men av en privatperson.

Selv har jeg noen fag innen biologi og botanikk, men føler meg ikke helt stødig i arts-bestemmelser.

Setter utrolig pris på svar!
Replies

Du skriver ikke noe om hvor stort området er, ei heller hva du mener gjør det spesielt verdifullt biologisk, så det er vanskelig å gi noen bestemte råd i din sak.

I din situasjon hadde jeg tatt kontakt med Biofokus, som driver med naturkartlegging og utredning av biologisk mangfold, og lagt fram spørsmålene der:

https://biofokus.no

Mvh Benedikte.smile