Brun lav med pigger høyt til fjells
I sommer tok jeg noen bilder av en hvit greplyng, og først nå oppdaget jeg også at det var en brun lav med pigger på de samme bildene. Den vokste på toppen av en fjellrygg i ca 800 meters høyde i Nord-Troms. Hvilken lav kan det være?
Replies

Denne får eg til å stemme best med islandslav Cetraria islandica.
Denne får eg til å stemme best med islandslav Cetraria islandica.Opprinnelig postet av ArnorG


Takk for svaret!
På bildet ser kanskje laven større ut enn den egentlig var, mindre enn 2 cm.
Lurer derfor på om du har utelukket smal islandslav (Cetraria ericetorum)?
I utgangspunktet vurderte eg også smal islandslav som mogeleg kandidat, men ut frå at denne ser ut til å ha tydelege barkporar(pseudocyfeller) spreidd utover heile undersida av tallus konkluderte eg med islandslav C. islandica. Smal islandslav har smale linjeforma barkporer som berre opptrer langs kanten av lobane. Dette ut frå skildringa av desse artane i Norsk lavflora på nett:
http://www.nhm2.uio.no/botanisk/lav/LAVFLORA/

Parti med tydlege barkporar markert:
Takk for utfyllende opplysninger! Da registrerer jeg denne som islandslav med deg som artsbestemmer.