Øyenstikkerlarve


19.5.2019 - Hamarøy, Nordland.
Kan denne tas til art?
Replies

Med mindre noen kjenner denne, tror jeg det ender i familien Aeshnidae, mosaikkøyenstikkere:
https://no.wikipedia.org/wiki/Mosaikk%C3%B8yestikkere
Bestemmelsenøkler til øyenstikkerlarver bygger ofte på formen på fangstmasken, som sitter under hodet. For uten en del andre små kjennetegn.
Takk for svar og tips.
Har sjekket litt og kommet til Aeshna jeg også. Sannsynligvis enten A. juncea eller A. caerulea som begge flyr i området.
Husker ikke riktig størrelsen på denne (caerulea mindre enn juncea), så med mindre noen kan fastslå art ut fra andre karakterer arkiverer jeg den som Aeshna sp.